Linux Reseller hosting with cPanel / WHM. Incredibly reliable, super fast and simple to use.

 

Premium

£39.99/month

Advanced multi-site web hosting.

Unlimited

£49.99/month

Unlimited Webspace & Bandwidth.

Starter

£24.99/month

Amazing value & features.
  Buy Now Buy Now Buy Now
Hosted Accounts50Unlimited25
WHM Demo YesYesYes
Overselling enabledYesYesYes
Client cPanel Demo YesYesYes
Create PackagesYesYesYes
Custom NameserversYesYesYes
Bandwidth100GBUnlimited50GB
Disk Space100GB
Unlimited
10GB
MailboxesUnlimitedUnlimitedUnlimited
DatabasesUnlimitedUnlimitedUnlimited
PHP 7 and 5.XYesYesYes
Linux HostingYesYesYes
Fast UK HostingFast UK-based servers and UK datacenters
SupportUK-based Technical Support
FREE AppsNEWYesYesYes
Guarantee60 Day Money Back Guarantee
Daily BackupsNEWYesYesYes
FREE SetupYesYesYes

Scripting - Major script languages supported

PHP 7 and 5.XYesYesYes
PerlYesYesYes
CGIYesYesYes
Custom Error PagesYesYesYes
CGI ScriptsYesYesYes
Custom Perl ModulesYesYesYes
PythonYesYesYes
WebDAVYesYesYes
Ruby on RailsYesYesYes
RubyGem InstallerYesYesYes
SOAPYesYesYes
Server side includesYesYesYes
MIME TypesYesYesYes

Email - Send & receive email

MailboxesUnlimitedUnlimitedUnlimited
Mailbox Size NewUnlimitedUnlimitedUnlimited
AliasesUnlimitedUnlimitedUnlimited
ForwardingUnlimitedUnlimitedUnlimited
DNS EditorYesYesYes
Domain ForwardingYesYesYes

Infrastructure - The technology hosting your reseller account.

Operating System Linux Linux Linux
Web ServerApache 2.4Apache 2.4Apache 2.4
Linux distributionCentOS 7CentOS 7CentOS 7
WHM 11.50 Demo YesYesYes
cPanel 11.50 Demo YesYesYes
FTP accountsUnlimitedUnlimitedUnlimited
File ManagerYesYesYes
SoftaculousYesYesYes
Data CenterLeeds, UK
Multiple T1 connectionsYesYesYes
Backup PowerYesYesYes
Fire & Smoke PreventionYesYesYes
24/7 CCTVYesYesYes

Databases - Sell database driven websites.

DatabasesUnlimitedUnlimitedUnlimited
Database Size NewUnlimitedUnlimitedUnlimited
MySQLYesYesYes
Online Database AdminYesYesYes
MySQL Database WizardYesYesYes
phpMyAdminYesYesYes
Remote MySQLYesYesYes

Marketing & Reports - Include statistics for your clients.

Statistics ToolsYesYesYes
AwstatsYesYesYes
WebalizerYesYesYes
Disk Usage ReportYesYesYes
Disk Usage Email AlertsYesYesYes
Error LogsYesYesYes
Bandwidth alertsYesYesYes
Error log viewerYesYesYes
Realtime log viewerYesYesYes
Number of visitors by web pageYesYesYes
Visitors by search engineYesYesYes
Visitors by country and domainYesYesYes
Visitors by keywordYesYesYes

FREE Apps - Free web hosting apps for your website .

Blogging
WordPressYesYesYes
Open BlogYesYesYes
SerendipityYesYesYes
DotclearYesYesYes
b2evolutionYesYesYes
GhostYesYesYes
TextpatternYesYesYes
NibbleblogYesYesYes
LifeTypeYesYesYes
PixieYesYesYes
NucleusYesYesYes
ChyrpYesYesYes
eggBlogYesYesYes
PivotXYesYesYes
HTMLyYesYesYes
FlatPressYesYesYes
Content Management Systems (CMS)
Joomla 2.5YesYesYes
JoomlaYesYesYes
Drupal 7YesYesYes
Open Real EstateYesYesYes
PHP-FusionYesYesYes
Concrete5YesYesYes
MODXYesYesYes
CMS Made SimpleYesYesYes
e107YesYesYes
XoopsYesYesYes
ZikulaYesYesYes
Drupal 6YesYesYes
Website BakerYesYesYes
PHP-NukeYesYesYes
MamboYesYesYes
DrupalYesYesYes
SubrionYesYesYes
sNewsYesYesYes
ComposrYesYesYes
KliqqiYesYesYes
jCoreYesYesYes
PyroCMSYesYesYes
Typo3 45YesYesYes
ContaoYesYesYes
SilexYesYesYes
Typo3 6YesYesYes
Tiki Wiki CMS Groupware 9YesYesYes
SilverStripeYesYesYes
GRAVYesYesYes
GeeklogYesYesYes
BoltYesYesYes
ForkYesYesYes
Typo3YesYesYes
KirbyYesYesYes
PluckYesYesYes
KokenYesYesYes
ImpressPagesYesYesYes
ProcessWireYesYesYes
Quick.CMSYesYesYes
RedaxscriptYesYesYes
Sitemagic CMSYesYesYes
ImpressCMSYesYesYes
MonstraYesYesYes
MaharaYesYesYes
Open Business CardYesYesYes
phpwcmsYesYesYes
BluditYesYesYes
PopojiCMSYesYesYes
CroogoYesYesYes
SiteCakeYesYesYes
JamroomYesYesYes
AnchorYesYesYes
MicroweberYesYesYes
SaurusYesYesYes
PimcoreYesYesYes
Tiki Wiki CMS Groupware 12YesYesYes
Fiyo CMSYesYesYes
razorCMSYesYesYes
TypesetterYesYesYes
SeoToaster CMSYesYesYes
PluXmlYesYesYes
PagekitYesYesYes
Hotaru CMSYesYesYes
ZenarioYesYesYes
CotontiYesYesYes
Tiki Wiki CMS GroupwareYesYesYes
KopageYesYesYes
Concrete5 5.6YesYesYes
appRainYesYesYes
ClipperCMSYesYesYes
CMSimpleYesYesYes
Concrete5 5.7YesYesYes
PrecurioYesYesYes
SCHLIX CMSYesYesYes
Wolf CMSYesYesYes
E-commerce & Billing Systems
AbanteCartYesYesYes
PrestaShopYesYesYes
OpenCart 1.5YesYesYes
Magento 1.9YesYesYes
WHMCSYesYesYes
CubeCartYesYesYes
osCommerceYesYesYes
OpenCartYesYesYes
Open eShopYesYesYes
Zen CartYesYesYes
Loaded CommerceYesYesYes
TheHostingToolYesYesYes
BoxBillingYesYesYes
TomatoCartYesYesYes
LiteCartYesYesYes
AvactisYesYesYes
Quick.CartYesYesYes
X-CartYesYesYes
SimpleInvoicesYesYesYes
MagentoYesYesYes
Open Source Point of SaleYesYesYes
AlegroCartYesYesYes
BlestaYesYesYes
AxisYesYesYes
ArasttaYesYesYes
Invoice NinjaYesYesYes
phpCOINYesYesYes
SeoToaster EcommerceYesYesYes
ZeuscartYesYesYes
PrestaShop 1.4YesYesYes
Thelia 2YesYesYes
InvoicePlaneYesYesYes
ShopwareYesYesYes
ClientExecYesYesYes
Logic InvoiceYesYesYes
Magento 1.7YesYesYes
osCmaxYesYesYes
PEEL SHOPPINGYesYesYes
EC-CUBEYesYesYes
Magento 1.8YesYesYes
PrestaShop 1.7YesYesYes
Forum
phpBBYesYesYes
SMFYesYesYes
MyBBYesYesYes
AEFYesYesYes
VanillaYesYesYes
PunBBYesYesYes
XMBYesYesYes
FluxBBYesYesYes
PhorumYesYesYes
bbPressYesYesYes
FUDforumYesYesYes
ElkArteYesYesYes
miniBBYesYesYes
my little forumYesYesYes
BeehiveYesYesYes
TangoBBYesYesYes
Unclassified NewsBoardYesYesYes
Social Networking
DolphinYesYesYes
OxwallYesYesYes
pH7CMSYesYesYes
JcowYesYesYes
ElggYesYesYes
Open Source Social NetworkYesYesYes
BeatzYesYesYes
EtanoYesYesYes
PeoplePodsYesYesYes
HumHubYesYesYes
Family ConnectionsYesYesYes
GNU socialYesYesYes
Elgg 1YesYesYes
Educational
Moodle 2.8YesYesYes
ChamiloYesYesYes
ClarolineYesYesYes
eFrontYesYesYes
MoodleYesYesYes
Moodle 2.0YesYesYes
Moodle 2.6YesYesYes
DoceboLMSYesYesYes
DokeosYesYesYes
Moodle 2.9YesYesYes
ATutorYesYesYes
TCExamYesYesYes
OmekaYesYesYes
GibbonYesYesYes
Xerte Online ToolkitsYesYesYes
Moodle 2.7YesYesYes
Enterprise resource planning (ERP)
YetiForceYesYesYes
VtigerYesYesYes
DolibarrYesYesYes
SugarCRMYesYesYes
EPESIYesYesYes
X2CRMYesYesYes
ZurmoYesYesYes
FrontAccountingYesYesYes
OrangeHRMYesYesYes
iQDeskYesYesYes
SuiteCRMYesYesYes
webERPYesYesYes
EGroupwareYesYesYes
EspoCRMYesYesYes
Group Office 5YesYesYes
Tine 2.0YesYesYes
JoraniYesYesYes
Group Office 6.1YesYesYes
OpenBiz CubiYesYesYes
SentrifugoYesYesYes
ZenbershipYesYesYes
Group OfficeYesYesYes
Video
ClipBucketYesYesYes
VidiScriptYesYesYes
CumulusClipsYesYesYes
videoDBYesYesYes
Prismotube ExpressYesYesYes
Ad Management
YclasYesYesYes
OSClassYesYesYes
Revive AdserverYesYesYes
GPixPixelYesYesYes
Gallery
GalleryYesYesYes
PiwigoYesYesYes
CoppermineYesYesYes
ZenphotoYesYesYes
TinyWebGalleryYesYesYes
phpAlbumYesYesYes
4imagesYesYesYes
PixelpostYesYesYes
PloggerYesYesYes
iGalerieYesYesYes
LycheeYesYesYes
Chevereto FreeYesYesYes
Gallery 2YesYesYes
Project Management
qdPMYesYesYes
Feng OfficeYesYesYes
eyeOSYesYesYes
CollabtiveYesYesYes
dotProjectYesYesYes
ProjectPierYesYesYes
Mantis Bug TrackerYesYesYes
The Bug GenieYesYesYes
PHProjektYesYesYes
RukovoditelYesYesYes
TaskFreakYesYesYes
todoyuYesYesYes
FlysprayYesYesYes
phpCollabYesYesYes
AdmidioYesYesYes
TraqYesYesYes
KanboardYesYesYes
SiteDoveYesYesYes
EventumYesYesYes
ZenTaoYesYesYes
SOPlanningYesYesYes
TestLinkYesYesYes
WebCollabYesYesYes
BugsYesYesYes
Snipe-ITYesYesYes
BurdenYesYesYes
File Management
ownCloudYesYesYes
ProjectSendYesYesYes
PHPfileNavigatorYesYesYes
PydioYesYesYes
eXtplorerYesYesYes
ArfoooYesYesYes
NextcloudYesYesYes
LetoDMSYesYesYes
OpenDocManYesYesYes
Monsta FTPYesYesYes
SeedDMSYesYesYes
Frameworks
LaravelYesYesYes
CodeIgniterYesYesYes
yiiYesYesYes
BootstrapYesYesYes
CakePHPYesYesYes
ZendYesYesYes
Symfony2YesYesYes
SymfonyYesYesYes
KohanaYesYesYes
SmartyYesYesYes
PHPDevShellYesYesYes
FuelPHPYesYesYes
HTML PurifierYesYesYes
UIkitYesYesYes
PRADOYesYesYes
WebasystYesYesYes
Symfony3YesYesYes
WideImageYesYesYes
DIYYesYesYes
Wikis
MediaWikiYesYesYes
DokuWikiYesYesYes
PmWikiYesYesYes
WikkaWikiYesYesYes
MediaWiki 1.19YesYesYes
MediaWiki 1.28YesYesYes
E-mail & Webmail
RoundcubeYesYesYes
phpListYesYesYes
poMMoYesYesYes
WebMail LiteYesYesYes
SquirrelMailYesYesYes
Webinsta MaillistYesYesYes
OpenNewsletterYesYesYes
ccMailYesYesYes
RainLoop WebmailYesYesYes
Postfix AdminYesYesYes
Customer Support
Vision HelpdeskYesYesYes
osTicketYesYesYes
HESKYesYesYes
Mibew MessengerYesYesYes
Help Center LiveYesYesYes
Live helper chatYesYesYes
phpOnlineYesYesYes
Sales SyntaxYesYesYes
Trellis DeskYesYesYes
Faveo HelpdeskYesYesYes
HelpDeskZYesYesYes
phpMyFAQYesYesYes
ExoPHPDeskYesYesYes
Maian SupportYesYesYes
Support Incident TrackerYesYesYes
HelpDEZkYesYesYes
Database Tools
SIDUYesYesYes
phpMyAdminYesYesYes
MyWebSQLYesYesYes
AdminerYesYesYes
SQLiteManagerYesYesYes
phpLiteAdminYesYesYes
ChiveYesYesYes
RockMongoYesYesYes
VtyYesYesYes
Miscellaneous
Seo PanelYesYesYes
phpFreeChatYesYesYes
WeBidYesYesYes
YOURLSYesYesYes
SLiMSYesYesYes
Question2AnswerYesYesYes
phpLDYesYesYes
phpFormGeneratorYesYesYes
Form ToolsYesYesYes
SPIPYesYesYes
Open Journal SystemsYesYesYes
SoholaunchYesYesYes
MauticYesYesYes
PASTEYesYesYes
Privacy Policy GeneratorYesYesYes
jobberBaseYesYesYes
ArticleSetupYesYesYes
PHP QR CodeYesYesYes
PhpGedViewYesYesYes
webtreesYesYesYes
GLPIYesYesYes
CodiadYesYesYes
InfiniteWPYesYesYes
wallabagYesYesYes
eSyndiCatYesYesYes
HablatorYesYesYes
JoobsBoxYesYesYes
AJAX ChatYesYesYes
PHPWebyYesYesYes
OpenBiblioYesYesYes
u-AuctionsYesYesYes
Open Conference SystemsYesYesYes
SVNManagerYesYesYes
XClonerYesYesYes
phpDocumentorYesYesYes
CommenticsYesYesYes
Agora-ProjectYesYesYes
BlaBYesYesYes
KimaiYesYesYes
Open Monograph PressYesYesYes
XMSYesYesYes
BrushtailYesYesYes
FusioYesYesYes
Music
kPlaylistYesYesYes
Podcast GeneratorYesYesYes
AmpJukeYesYesYes
ImpleoYesYesYes
AmpacheYesYesYes
Polls
LimeSurveyYesYesYes
PiwikYesYesYes
LittlePollYesYesYes
phpESPYesYesYes
Aardvark TopsitesYesYesYes
Advanced PollYesYesYes
EasyPollYesYesYes
Simple PHP PollYesYesYes
Open Web AnalyticsYesYesYes
LogaholicYesYesYes
CJ Dynamic PollYesYesYes
Little Software StatsYesYesYes
Calendars
WebCalendarYesYesYes
BookedYesYesYes
phpicalendarYesYesYes
ExtCalendarYesYesYes
LuxCalYesYesYes
SuperCaliYesYesYes
Games
BlackNova TradersYesYesYes
Shadows RisingYesYesYes
Multiplayer CheckersYesYesYes
Word Search PuzzleYesYesYes
Micro Blogs
StatusNetYesYesYes
PageCookeryYesYesYes
StorytlrYesYesYes
RSS
GregariusYesYesYes
Tiny Tiny RSSYesYesYes
Feed On FeedsYesYesYes
selfossYesYesYes
SimplePieYesYesYes
Reader SelfYesYesYes
FreshRSSYesYesYes
Guestbooks
Advanced GuestbookYesYesYes
LazarusYesYesYes
BellaBookYesYesYes
phpBookYesYesYes
VX GuestbookYesYesYes
PHPKode GuestbookYesYesYes
RicarGBooKYesYesYes
PHP Address BookYesYesYes

Security - Protect your reseller account and clients.

Dedicated SSLOptional
Offsite BackupsYesYesYes
Scheduled Backup ManagerYesYesYes
FirewallYesYesYes
Protected FoldersYesYesYes
SSL Certificate ManagerYesYesYes
Hotlink ProtectionYesYesYes

Control Panel - Easily control your reseller hosting.

WHM - Demo YesYesYes
cPanel - Demo YesYesYes
Change PasswordsYesYesYes
Multi LanguageYesYesYes

Support - Reseller help for when you need it.

UK SupportYesYesYes
Online SupportYesYesYes
Getting Started WizardYesYesYes
Video TutorialsYesYesYes

Billing - Contract and guarantees.

FREE SetupYesYesYes
Guarantee60 days60 days60 days
UpgradeableYesYesYes
Cancel anytimeYesYesYes

Pricing - Save money on multiple year billing cycles.

Monthly£39.99£49.99£24.99
1 Year 2 Months Free£399.90£499.90£249.90
  Buy Now Buy Now Buy Now