Linux Reseller hosting with cPanel / WHM. Incredibly reliable, super fast and simple to use.

 

Premium

£39.99/month

Advanced multi-site web hosting.

Unlimited

£49.99/month

Unlimited Webspace & Bandwidth.

Starter

£24.99/month

Amazing value & features.
  Buy Now Buy Now Buy Now
Hosted Accounts50Unlimited25
WHM Demo YesYesYes
Overselling enabledYesYesYes
Client cPanel Demo YesYesYes
Create PackagesYesYesYes
Custom NameserversYesYesYes
Bandwidth100GBUnlimited50GB
Disk Space100GB
Unlimited
10GB
MailboxesUnlimitedUnlimitedUnlimited
DatabasesUnlimitedUnlimitedUnlimited
PHP 7 and 5.XYesYesYes
Linux HostingYesYesYes
Fast UK HostingFast UK-based servers and UK datacenters
SupportUK-based Technical Support
FREE AppsNEWYesYesYes
Guarantee60 Day Money Back Guarantee
Daily BackupsNEWYesYesYes
FREE SetupYesYesYes

Scripting - Major script languages supported

PHP 7 and 5.XYesYesYes
PerlYesYesYes
CGIYesYesYes
Custom Error PagesYesYesYes
CGI ScriptsYesYesYes
Custom Perl ModulesYesYesYes
PythonYesYesYes
WebDAVYesYesYes
Ruby on RailsYesYesYes
RubyGem InstallerYesYesYes
SOAPYesYesYes
Server side includesYesYesYes
MIME TypesYesYesYes

Email - Send & receive email

MailboxesUnlimitedUnlimitedUnlimited
Mailbox Size NewUnlimitedUnlimitedUnlimited
AliasesUnlimitedUnlimitedUnlimited
ForwardingUnlimitedUnlimitedUnlimited
DNS EditorYesYesYes
Domain ForwardingYesYesYes

Infrastructure - The technology hosting your reseller account.

Operating System Linux Linux Linux
Web ServerApache 2.4Apache 2.4Apache 2.4
Linux distributionCentOS 7CentOS 7CentOS 7
WHM 11.50 Demo YesYesYes
cPanel 11.50 Demo YesYesYes
FTP accountsUnlimitedUnlimitedUnlimited
File ManagerYesYesYes
SoftaculousYesYesYes
Data CenterLeeds, UK
Multiple T1 connectionsYesYesYes
Backup PowerYesYesYes
Fire & Smoke PreventionYesYesYes
24/7 CCTVYesYesYes

Databases - Sell database driven websites.

DatabasesUnlimitedUnlimitedUnlimited
Database Size NewUnlimitedUnlimitedUnlimited
MySQLYesYesYes
Online Database AdminYesYesYes
MySQL Database WizardYesYesYes
phpMyAdminYesYesYes
Remote MySQLYesYesYes

Marketing & Reports - Include statistics for your clients.

Statistics ToolsYesYesYes
AwstatsYesYesYes
WebalizerYesYesYes
Disk Usage ReportYesYesYes
Disk Usage Email AlertsYesYesYes
Error LogsYesYesYes
Bandwidth alertsYesYesYes
Error log viewerYesYesYes
Realtime log viewerYesYesYes
Number of visitors by web pageYesYesYes
Visitors by search engineYesYesYes
Visitors by country and domainYesYesYes
Visitors by keywordYesYesYes

FREE Apps - Free web hosting apps for your website .

Blogging
WordPressYesYesYes
Open BlogYesYesYes
SerendipityYesYesYes
DotclearYesYesYes
b2evolutionYesYesYes
TextpatternYesYesYes
NibbleblogYesYesYes
LifeTypeYesYesYes
PixieYesYesYes
NucleusYesYesYes
ChyrpYesYesYes
eggBlogYesYesYes
HTMLyYesYesYes
PivotXYesYesYes
FlatPressYesYesYes
LeafpubYesYesYes
Content Management Systems (CMS)
Joomla 2.5YesYesYes
JoomlaYesYesYes
Drupal 7YesYesYes
Open Real EstateYesYesYes
PHP-FusionYesYesYes
Concrete5YesYesYes
MODXYesYesYes
e107YesYesYes
CMS Made SimpleYesYesYes
XoopsYesYesYes
ZikulaYesYesYes
ComposrYesYesYes
DrupalYesYesYes
Website BakerYesYesYes
Drupal 6YesYesYes
PHP-NukeYesYesYes
MamboYesYesYes
SubrionYesYesYes
sNewsYesYesYes
KliqqiYesYesYes
jCoreYesYesYes
PyroCMSYesYesYes
TYPO3 45YesYesYes
ContaoYesYesYes
GRAVYesYesYes
SilexYesYesYes
SilverStripeYesYesYes
TYPO3 6YesYesYes
Tiki Wiki CMS GroupwareYesYesYes
GeeklogYesYesYes
BoltYesYesYes
ForkYesYesYes
ProcessWireYesYesYes
KirbyYesYesYes
TYPO3 7YesYesYes
KokenYesYesYes
PluckYesYesYes
ImpressPagesYesYesYes
Sitemagic CMSYesYesYes
Quick.CMSYesYesYes
RedaxscriptYesYesYes
ImpressCMSYesYesYes
Open Business CardYesYesYes
MonstraYesYesYes
MaharaYesYesYes
phpwcmsYesYesYes
PopojiCMSYesYesYes
BluditYesYesYes
MicroweberYesYesYes
SiteCakeYesYesYes
CroogoYesYesYes
JamroomYesYesYes
PimcoreYesYesYes
AnchorYesYesYes
SaurusYesYesYes
PluXmlYesYesYes
WonderCMSYesYesYes
Tiki Wiki CMS Groupware 12YesYesYes
Fiyo CMSYesYesYes
razorCMSYesYesYes
TypesetterYesYesYes
PagekitYesYesYes
OctoberCMSYesYesYes
SeoToaster CMSYesYesYes
liveSiteYesYesYes
CotontiYesYesYes
Atlantis CMSYesYesYes
ZenarioYesYesYes
TYPO3YesYesYes
Hotaru CMSYesYesYes
KopageYesYesYes
Tiki Wiki CMS Groupware 15YesYesYes
SCHLIX CMSYesYesYes
Concrete5 5.7YesYesYes
Concrete5 5.6YesYesYes
CMSimpleYesYesYes
PrecurioYesYesYes
appRainYesYesYes
ClipperCMSYesYesYes
CSZ CMSYesYesYes
XiboYesYesYes
Wolf CMSYesYesYes
LEPTONYesYesYes
Zikula 1.5YesYesYes
GeniXCMSYesYesYes
ZsiteYesYesYes
E-commerce & Billing Systems
AbanteCartYesYesYes
PrestaShopYesYesYes
OpenCart 1.5YesYesYes
Magento 1.9YesYesYes
WHMCSYesYesYes
CubeCartYesYesYes
OpenCartYesYesYes
osCommerceYesYesYes
Open eShopYesYesYes
Zen CartYesYesYes
Loaded CommerceYesYesYes
TheHostingToolYesYesYes
BoxBillingYesYesYes
TomatoCartYesYesYes
LiteCartYesYesYes
MagentoYesYesYes
AvactisYesYesYes
X-CartYesYesYes
Quick.CartYesYesYes
SimpleInvoicesYesYesYes
Open Source Point of SaleYesYesYes
Invoice NinjaYesYesYes
thirty beesYesYesYes
BlestaYesYesYes
InvoicePlaneYesYesYes
AlegroCartYesYesYes
ArasttaYesYesYes
AxisYesYesYes
Thelia 2YesYesYes
ZeuscartYesYesYes
SeoToaster EcommerceYesYesYes
phpCOINYesYesYes
PrestaShop 1.4YesYesYes
ShopwareYesYesYes
ClientExecYesYesYes
Logic InvoiceYesYesYes
osCmaxYesYesYes
Magento 1.7YesYesYes
Magento 1.8YesYesYes
EC-CUBEYesYesYes
PrestaShop 1.7YesYesYes
PEEL SHOPPINGYesYesYes
Maian CartYesYesYes
OpenCart 2YesYesYes
Forum
phpBBYesYesYes
SMFYesYesYes
MyBBYesYesYes
AEFYesYesYes
VanillaYesYesYes
PunBBYesYesYes
XMBYesYesYes
FluxBBYesYesYes
PhorumYesYesYes
bbPressYesYesYes
ElkArteYesYesYes
FUDforumYesYesYes
miniBBYesYesYes
LayerBBYesYesYes
Carbon ForumYesYesYes
my little forumYesYesYes
BeehiveYesYesYes
TangoBBYesYesYes
Unclassified NewsBoardYesYesYes
Social Networking
DolphinYesYesYes
pH7CMSYesYesYes
OxwallYesYesYes
JcowYesYesYes
ElggYesYesYes
Open Source Social NetworkYesYesYes
BeatzYesYesYes
EtanoYesYesYes
PeoplePodsYesYesYes
HumHubYesYesYes
Family ConnectionsYesYesYes
UNAYesYesYes
GNU socialYesYesYes
Elgg 1YesYesYes
Educational
Moodle 2.8YesYesYes
ChamiloYesYesYes
MoodleYesYesYes
ClarolineYesYesYes
eFrontYesYesYes
Moodle 2.0YesYesYes
Moodle 2.6YesYesYes
DokeosYesYesYes
DoceboLMSYesYesYes
Moodle 3.3YesYesYes
TCExamYesYesYes
ATutorYesYesYes
OmekaYesYesYes
GibbonYesYesYes
Xerte Online ToolkitsYesYesYes
ILIASYesYesYes
Moodle 2.7YesYesYes
openSISYesYesYes
Forma LMSYesYesYes
Savsoft QuizYesYesYes
Enterprise resource planning (ERP)
YetiForceYesYesYes
VtigerYesYesYes
DolibarrYesYesYes
SugarCRMYesYesYes
EPESIYesYesYes
X2CRMYesYesYes
ZurmoYesYesYes
FrontAccountingYesYesYes
SuiteCRMYesYesYes
OrangeHRMYesYesYes
iQDeskYesYesYes
webERPYesYesYes
EGroupwareYesYesYes
AkauntingYesYesYes
SentrifugoYesYesYes
EspoCRMYesYesYes
Group Office 5YesYesYes
Tine 2.0YesYesYes
JoraniYesYesYes
Group Office 6.1YesYesYes
ZenbershipYesYesYes
OpenBiz CubiYesYesYes
ChurchCRMYesYesYes
Group OfficeYesYesYes
ZdooYesYesYes
Video
ClipBucketYesYesYes
VidiScriptYesYesYes
CumulusClipsYesYesYes
Ad Management
YclasYesYesYes
OSClassYesYesYes
Revive AdserverYesYesYes
GPixPixelYesYesYes
Gallery
GalleryYesYesYes
PiwigoYesYesYes
CoppermineYesYesYes
ZenphotoYesYesYes
TinyWebGalleryYesYesYes
phpAlbumYesYesYes
4imagesYesYesYes
PixelpostYesYesYes
PloggerYesYesYes
LycheeYesYesYes
Chevereto FreeYesYesYes
iGalerieYesYesYes
Gallery 2YesYesYes
Project Management
qdPMYesYesYes
Feng OfficeYesYesYes
eyeOSYesYesYes
CollabtiveYesYesYes
dotProjectYesYesYes
ProjectPierYesYesYes
Mantis Bug TrackerYesYesYes
RukovoditelYesYesYes
The Bug GenieYesYesYes
PHProjektYesYesYes
TaskFreakYesYesYes
todoyuYesYesYes
FlysprayYesYesYes
KanboardYesYesYes
phpCollabYesYesYes
AdmidioYesYesYes
Snipe-ITYesYesYes
TraqYesYesYes
SOPlanningYesYesYes
ZenTaoYesYesYes
EventumYesYesYes
ProjeQtOrYesYesYes
BugsYesYesYes
WebCollabYesYesYes
TestLinkYesYesYes
Manage Your TeamYesYesYes
BurdenYesYesYes
Frameworks
LaravelYesYesYes
CodeIgniterYesYesYes
yiiYesYesYes
BootstrapYesYesYes
CakePHPYesYesYes
ZendYesYesYes
SymfonyYesYesYes
Symfony2YesYesYes
KohanaYesYesYes
SmartyYesYesYes
PHPDevShellYesYesYes
FuelPHPYesYesYes
UIkitYesYesYes
HTML PurifierYesYesYes
Symfony3YesYesYes
WebasystYesYesYes
PRADOYesYesYes
WideImageYesYesYes
DIYYesYesYes
File Management
ownCloudYesYesYes
ProjectSendYesYesYes
PydioYesYesYes
PHPfileNavigatorYesYesYes
NextcloudYesYesYes
eXtplorerYesYesYes
ArfoooYesYesYes
LetoDMSYesYesYes
OpenDocManYesYesYes
Monsta FTPYesYesYes
SeedDMSYesYesYes
net2ftpYesYesYes
Wikis
MediaWiki 1.27YesYesYes
DokuWikiYesYesYes
PmWikiYesYesYes
WikkaWikiYesYesYes
MediaWikiYesYesYes
MediaWiki 1.29YesYesYes
E-mail & Webmail
RoundcubeYesYesYes
phpListYesYesYes
WebMail LiteYesYesYes
poMMoYesYesYes
SquirrelMailYesYesYes
Webinsta MaillistYesYesYes
RainLoop WebmailYesYesYes
OpenNewsletterYesYesYes
ccMailYesYesYes
Postfix AdminYesYesYes
Customer Support
Vision HelpdeskYesYesYes
osTicketYesYesYes
HESKYesYesYes
Mibew MessengerYesYesYes
Live helper chatYesYesYes
Help Center LiveYesYesYes
phpOnlineYesYesYes
Sales SyntaxYesYesYes
Trellis DeskYesYesYes
Faveo HelpdeskYesYesYes
HelpDeskZYesYesYes
phpMyFAQYesYesYes
OpenSupportsYesYesYes
Maian SupportYesYesYes
HelpDEZkYesYesYes
Support Incident TrackerYesYesYes
HandeskYesYesYes
Miscellaneous
Seo PanelYesYesYes
phpFreeChatYesYesYes
WeBidYesYesYes
SLiMSYesYesYes
YOURLSYesYesYes
Question2AnswerYesYesYes
Open Journal SystemsYesYesYes
MauticYesYesYes
SPIPYesYesYes
phpLDYesYesYes
Form ToolsYesYesYes
phpFormGeneratorYesYesYes
SoholaunchYesYesYes
Privacy Policy GeneratorYesYesYes
PASTEYesYesYes
jobberBaseYesYesYes
PHP QR CodeYesYesYes
ArticleSetupYesYesYes
GLPIYesYesYes
webtreesYesYesYes
PhpGedViewYesYesYes
CodiadYesYesYes
wallabagYesYesYes
InfiniteWPYesYesYes
HablatorYesYesYes
AJAX ChatYesYesYes
u-AuctionsYesYesYes
BlaBYesYesYes
OpenBiblioYesYesYes
CommenticsYesYesYes
Agora-ProjectYesYesYes
Open Conference SystemsYesYesYes
XClonerYesYesYes
SVNManagerYesYesYes
DomainMODYesYesYes
phpDocumentorYesYesYes
Firefly IIIYesYesYes
KimaiYesYesYes
EasyAppointmentsYesYesYes
UserSpiceYesYesYes
XMSYesYesYes
TastyIgniterYesYesYes
Open Monograph PressYesYesYes
LibreHealth EHRYesYesYes
HuMo-genYesYesYes
UnmarkYesYesYes
SimpleRiskYesYesYes
FusioYesYesYes
Database Tools
SIDUYesYesYes
phpMyAdminYesYesYes
MyWebSQLYesYesYes
AdminerYesYesYes
SQLiteManagerYesYesYes
phpLiteAdminYesYesYes
ChiveYesYesYes
RockMongoYesYesYes
VtyYesYesYes
Music
kPlaylistYesYesYes
Podcast GeneratorYesYesYes
AmpJukeYesYesYes
ImpleoYesYesYes
AmpacheYesYesYes
Polls
LimeSurveyYesYesYes
MatomoYesYesYes
LittlePollYesYesYes
phpESPYesYesYes
Aardvark TopsitesYesYesYes
Advanced PollYesYesYes
Simple PHP PollYesYesYes
EasyPollYesYesYes
Open Web AnalyticsYesYesYes
LogaholicYesYesYes
CJ Dynamic PollYesYesYes
Little Software StatsYesYesYes
Calendars
WebCalendarYesYesYes
BookedYesYesYes
ExtCalendarYesYesYes
phpicalendarYesYesYes
LuxCalYesYesYes
SuperCaliYesYesYes
Games
BlackNova TradersYesYesYes
Shadows RisingYesYesYes
Multiplayer CheckersYesYesYes
Word Search PuzzleYesYesYes
Nuked KlanYesYesYes
Micro Blogs
StatusNetYesYesYes
PageCookeryYesYesYes
StorytlrYesYesYes
RSS
GregariusYesYesYes
Tiny Tiny RSSYesYesYes
Feed On FeedsYesYesYes
selfossYesYesYes
SimplePieYesYesYes
FreshRSSYesYesYes
Reader SelfYesYesYes
MinifluxYesYesYes
Guestbooks
Advanced GuestbookYesYesYes
LazarusYesYesYes
BellaBookYesYesYes
phpBookYesYesYes
VX GuestbookYesYesYes
PHPKode GuestbookYesYesYes
RicarGBooKYesYesYes
PHP Address BookYesYesYes

Security - Protect your reseller account and clients.

Dedicated SSLOptional
Offsite BackupsYesYesYes
Scheduled Backup ManagerYesYesYes
FirewallYesYesYes
Protected FoldersYesYesYes
SSL Certificate ManagerYesYesYes
Hotlink ProtectionYesYesYes

Control Panel - Easily control your reseller hosting.

WHM - Demo YesYesYes
cPanel - Demo YesYesYes
Change PasswordsYesYesYes
Multi LanguageYesYesYes

Support - Reseller help for when you need it.

UK SupportYesYesYes
Online SupportYesYesYes
Getting Started WizardYesYesYes
Video TutorialsYesYesYes

Billing - Contract and guarantees.

FREE SetupYesYesYes
Guarantee60 days60 days60 days
UpgradeableYesYesYes
Cancel anytimeYesYesYes

Pricing - Save money on multiple year billing cycles.

Monthly£39.99£49.99£24.99
1 Year 2 Months Free£399.90£499.90£249.90
  Buy Now Buy Now Buy Now